Bland undersköterskorna är det framför allt de äldre privatanställda som ser ut att vara vinnarna. Förra året tjänade de lika mycket som kommunanställda. Nu ligger de 500 kronor före statistiken. De yngsta privatanställda undersköterskorna fick däremot en sämre löneutveckling och tjänar nu hundralappen mindre.

Genomsnittslönen för privatanställda vårdbiträden och personliga assistenter ökade enligt SCB:s statistik i alla åldersgrupper mer än i kommunerna. Enligt de nya siffrorna tjänar en privatanställd undersköterska lika mycket som en landstingsanställd.
De flesta kommunala barnskötarna fick en bättre löneutveckling än de privatanställda. Men de tjänar i genomsnitt 200 kronor mindre än privatanställda.

Bland mansdominerade yrkesgrupper tjänar privatanställda fortfarande betydligt mer. De kommunala vaktmästarna knappade in på de privatanställda med en hundralapp. Medan kommunanställda anläggningsarbetare tappade ytterligare 300 kronor. Deras löner ligger nu hela 3900 kronor efter privatanställda.
Ett problem vid en jämförelse mellan kommunala och privata löner är hur statistiken görs. Det finns risk för fel. För kommunerna får SCB in uppgifter om alla anställda.
Men på den privata sidan hämtar man bara in uppgifter från ett urval av företag. Att de privata i sin rapportering ska skilja på undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter är nytt sedan förra året. Det har uppenbarligen ställt till problem.
Medan antalet privata undersköterskor i statistiken sjunkit drastiskt har antalet vårdbiträden och personliga assistenter öka ännu mer drastiskt. Man kan misstänka en sammanblandning.

Även på SCB finns den misstanken och ska nu utreda saken efter Kommunalarbetarens påpekande.
Kommunalarbetaren har därför utifrån SCB:s siffror tittat på hur löneutvecklingen ser ut för en ihopslagen grupp yrken bestående av undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter m fl.
Så här ser det ut:

 

Kommun- anställda

 

Privat- anställda

 

 

Grundlön

2005-06

Grundlön

2005-06

Vårdgruppen*

17600

+500

18000

+700

Barnskötare

17500

+400

17700

+300

Anläggnings-
arbetare

19500

+500

23400

+800

Vaktmästare

17900

+700

19700

+600

Renhållnings- arbetare

19000

+400

20800

+500

* Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m fl

 

 

Yvonne Chevallerau
Yvonne Chevallerau, ombudsman Kommunal Stockholm.

Stockholms län har överlägset mest privat vård och omsorg. Bland tungviktarna finns företagen Attendo Care och Carema. Att privatanställda skulle tjäna mer och dessutom dra ifrån än inte en bild som fackets löneförhandlare i Stockholm känner igen.
– Nej, jag känner inte igen den bilden, säger ombudsman Yvonne Chevallerau, som förhandlar för Attendo Cares anställda.

José Buitron är facklig företrädare för anställda inom Carema inom Stockholms län. Att de skulle ha fått mer än kommunanställda stämmer inte.
– Nej, arbetsgivarna ger inte mycket mer än den fastställda potten. Jag tror att man på den kommunala sidan brukar lyckas bättre än vi.
Både Chevallerau och Buitron påpekar att man saknar en bra lönestatistik på den privata sidan.