Rapporten presenteras i Sverige av LO-TCO Biståndsnämnd och Svenska Amnesty. Över 15000 grova kränkningar av de fackliga rättigheterna rapporterades under 2006.
Antalet mord av fackligt aktiva steg från 114 året innan till 144. I Colombia, som toppar den makabra listan, mördades minst 78 personer.   
– Övergrepp mot de fackliga rättigheterna sker överallt, även på vår egen kontinent, säger Torbjörn Strandberg på LO-TCO Biståndsnämnd.

Situationen är speciellt oroande i öst- och centraleuropa. I Vitryssland blir det allt svårare att starta eller vara medlem i någon annan fackföreningen än den som kontrolleras direkt av staten. Anställda som vägrar lämna en oberoende fackförening hotas som regel med avsked. Men även i västeuropa växer de anti-fackliga tendenserna.
– I Europa ser vi att klimatet för facklig verksamhet försämras, säger Keth Tapper, internationell ombudsman på LO. Det pågår en varaktig kampanj från arbetsgivarnas sida för att undergräva, runda om och gå förbi de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

Keth Tapper menar att fackföreningarna i de länder där rättigheterna respekteras har en viktig roll att spela i det globala fackliga arbetet.
– De kan vara hävstången som höjer ribban och hjälper fackligt aktiva i andra länder att hävda sina rättigheter, säger hon.
– Därför är det ännu viktigare att stå emot en urholkning av arbetsrätten. Det dagliga fackliga arbetet på hemmaplan är ett försvar för de mänskliga rättigheterna.

KRÄNKNINGAR AV FACKLIGA RÄTTIGHETER RAPPORTERADE 2006

 Mord 144
 Dödshot 45
 Tortyr, misshandel 832
 Arresteringar 4959
 Anhållanden 484
 Fängslanden 20
 Avskedanden 8627