– Det vi tycker är självklart är inte alls självklart där, säger Peter Freij, sektionsordförande i Kommunal i Ljungby som för några år sedan inledde ett samarbete med det estniska förbundet Rotal.

I Kommunals Kronobergsavdelning är flera personer engagerade i samarbetet med Estland. Den svenska avdelningen är liten och i Estland motarbetas det fackliga arbetet från flera håll. Trots det går samarbetet framåt och har gett resultat i form av flera tecknade kollektivavtal.
Det gemensamma arbetet har handlat mycket om just avtal men också om rekrytering och att väcka intresse för fackliga frågor. Vid ett tillfälle följde dessutom arbetsgivaren med till Estland.
– Vi ville visa att vi kan sitta vid samma bord, säger Peter Freij.  Sen att vi tycker olika är en annan sak. Arbetsgivarna i Estland har en helt annan syn på facket, de ser bara bråk.

Nästa vecka reser Peter Freij och hans kollegor till Narva för att träffa arbetsplatsombud. Peter Freij menar att det internationella samarbetet är avgörande för facket.
– Utan det klarar vi oss inte, säger han. Det handlar om att man måste följa spelplanen och att vi inte ska konkurrera ut varandra med lägre löner och sämre villkor.