Erland Olauson

Erland Olauson, LO:s förste vice ordförande.

Han förnekar bestämt att LO har öppnat dörren för att begränsa strejkrätten.
– Vi kommer aldrig att avhända oss de konfliktmöjligheter vi har enligt grundlagen, betonar han.
Ändå pågår diskussioner inom LO om hur offensiven från arbetsgivarna ska mötas. Svenskt Näringsliv kräver lagstiftning om begränsning av strejkrätten.
Den får stöd av centern. Folkpartiet vill se över arbetsmarknadslagstiftningen.
Moderate arbetsmarknadsministern Sven–Otto Littorin har signalerat till LO att några ändrade konfliktregler blir det inte, den här mandatperioden. Men han har samtidigt låtit förstå att det kan vara svårt att hålla emot efter nästa val om inte arbetsmarknadens parter själva kommer överens om vad som ska gälla.

Erland Olauson kan tänka sig att med arbetsgivarna diskutera vad han kallar umgängesregler.
– Det kan handla om hur förhandlingsordningen ska se ut, hur förhandlingar ska gå till, varsel inför en konflikt och när en opartisk ordförande ska kallas in för att lösa tvister.
Detta finns redan utvecklat i industriavtalet och i andra branschavtal. Men Erland Olauson är öppen för att skriva in detta i huvudavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv.
– Exakt vad vi kan tänka oss att förändra vill jag inte diskutera med arbetsgivarna via en tidning.

Huvudavtalet, eller Saltsjöbadsavtalet som det också kallas, träffades med Svenskt Näringslivs föregångare redan 1938. Det reglerar bland annat rätten till stridsåtgärder. Huvudavtalet begränsar bland annat möjligheten till sympatiåtgärder.
– Arbetsgivarna skulle faktiskt kunna hävda att vissa fackliga konflikter strider mot huvudavtalet. Men jag tänker inte ge några exempel. Det får arbetsgivarna själva komma på. Men det kan vara dags att vi ser över huvudavtalet.
LO vill då också reglera hur ungdomar, invandrare och funktionshindrade lättare ska få in en fot på arbetsmarknaden.

Dessutom vill LO diskutera arbetsmiljö och trygghet vid omställning då anställda blir av med jobben.
– Om vi inte är beredda att diskutera det arbetsgivarna tycker är ett problem med dagens konfliktregler, kan vi inte begära att de ska lyssna till det vi ser som problem som måste lösas, säger Erland Olauson.