Att se ragnarök på operan
kan vara en afton den härliga ?
Av kritiker sablad men av
folket älskat !

Tänk att se en 6-timmars-opera !
och ändå gå hem lycklig !
Då kärleken finns i kvinnors
bröst, då väcker Brunhilde tårar
hos överguden Wotan!

Brunhilde det är kärlekens seger
Ragnarök och syndaflod.

Och samiskornas dans ger stämningar
som ej förglömmas.