”Ett år med borgarna – vem firar?” heter socialdemokraternas sammanställning av Alliansens hittills genomförda politik. Och inte oväntat är oppositionen missnöjd med de beslut som tagits.
– De nya moderaterna har genomfört de gamla moderaternas politik. Reinfeldts regering har på ett år beslutat om hälften av de skattesänkningar moderaterna gick till val på 2002, säger Marita Ulvskog.
Detta gynnar enligt henne de rika och välbeställda.
– Den rikaste tiondelen får nästan en tredjedel av alla inkomstförstärkningar. När förmögenhetsskatten slopas får knappt 200 personer skattesänkningar på mer än en miljon kronor per år. Lägg till det avskaffad fastighetsskatt för villorna de bor i.

Samtidigt kritiserar hon att villkoren för arbetslösa, sjuka, pensionärer och föräldralediga försämras.
– Regeringen lägger över bördorna på dem som har minst muskler. Den hotar den svenska modellen på svensk arbetsmarknad när facket dräneras på medlemmar på grund av höjda a–kasseavgifter.
Försämrade möjligheter till komvux–utbildning och utförsäljning av sjukvård är enligt Marita Ulvskog andra exempel på hur regeringen slår mot de svaga i samhället.
Hon tycker inte att Alliansen ens kan ta åt sig äran för att sysselsättningen ökat.
– Att fler fått jobb beror på den starka konjunkturen.

Marita Ulvskog sammanfattar Alliansens politik med att den är orättvis, oansvarig och vissa fall oåterkallelig.
– Vi kan inte inför nästa val lova att återställa det Alliansen genomför. En del beslut går inte att riva upp, till exempel utförsäljning av sjukhus och statliga företag. Vi får förändra och kanske välja ny väg utifrån de beslut Alliansen genomfört. Men det är för tidigt att redan nu lova vad vi vill ändra på.

| Foto: Johanna Svensson |