Anders Pettersson– Allt fler av våra medlemmar hoppar av på grund av höjningen av avgifter till a-kassan och därför måste vi lägga all vår kraft på att locka fler till förbundet. Det är en förlängning av det arbete som vi påbörjat med medlemsprojektet 007.

Och vad ska ni göra under veckan?
– Vi fortsätter att åka ut på arbetsplatser och informera om facket och hur vi arbetar som vi alltid har gjort. Det är inget nytt men under aktivitetsveckan så är det intensivt arbete som gäller. Det är framförallt de mindre privata arbetsplatserna som är viktiga för där ser vi att vi tappar flest medlemmar.

Vad säger ni till dem som tvekar?
– Det viktigaste är att vi lyssnar till människors oro. Den största anledningen till att människor går ur facket är att de tycker att det är för dyrt. Det verkar vara så att själva grundidén med facket inte längre spelar in. Därför är det extra viktigt för oss att påpeka värderingarnas betydelse.  

Vad ska ni göra för att locka fler unga?
– Vi inleder en tuffare satsning för unga under hösten. Basen blir en ny hemsida med information riktad till unga. Vi kommer även att arbeta mer med Skolinformationsorganisationen som går ut och informerar elever på yrkesprogrammen i gymnasieskolor. Det är en uppryckning som börjar nu och som ska vara i full gång i december.