Från första juli får den som köper hushållsnära tjänster göra skatteavdrag, det vill säga dra av hälften av kostnaderna för sådant som städning, barnpassning och gräsklippning.

Men regeringen tycker inte att detta räcker utan vill utvidga rätten att dra av skatt.
Kommunalarbetaren skrev i nr 5 år 2006 om Ooy Eklund som städade hos en familj i Sollentuna. Familjen fick tjänsten av Handelsbanken.
Nu ska de som har en sådan förmån få göra lika stort avdrag i deklarationen som den som köper tjänsterna privat.

I Sollentunafallet innebär det att familjen först betalar skatt på löneförmånen. Sedan får familjen tillbaka på skatten ett belopp som motsvarar 50 procent av värdet av förmånen.
Åsa Keller är VD för HomeMaid Hemservice, där Ooy Eklund är anställd, välkomnar det här skatteavdraget. Många av hennes kunder är just företag som erbjuder sina anställda den här förmånen.

Men Ylva Thörn tycker att det är djupt ”klassorättvist” och  att skatteavdraget gynnar ensidigt en grupp i samhället, de redan välbeställda. Finansminister Anders Borg har sagt att det är viktigt för att förbättra jämställdheten för kvinnor som kan göra yrkeskarriär.
– Vem ska ta de jobben? Är det lågavlönade kvinnor som ska dubbeljobba för att man inte klarar sin egen ekonomi. Skatteavdraget är djupt orättvist för kvinnor som inte kommer i närheten av det. Vad är det för jämställdhet? undrar Ylva Thörn, som tycker att det är hårresande att komma på tanken att utvidga skatteavdraget.
Det beräknas träda i kraft från och med den första januari nästa år.
En lagrådsremiss har skickats till lagrådet för yttrande.