– Det ska löna sig att arbeta. Skillnaden mellan att jobba och att inte jobba kommer att växa, konstaterar statsminister Fredrik Reinfeldt (m).

Den nya sjukförsäkringen som regeringen presenterar innehåller många förändringar. Efter tre månaders sjukskrivning får man vara beredd att byta arbetsuppgifter om man är för sjuk för att klara sina ordinarie. Efter sex månaders sjukdom kan man tvingas ut på hela arbetsmarknaden för att hitta arbetsuppgifter man klarar av.
Vad som händer med dem som inte vill byta arbetsuppgifter eller arbetsgivare var något oklart när reformen presenterades. Dras ersättningen in?

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson sa att människor med arbetsförmåga inte ska befinna sig i sjukförsäkringen. Medan statsminister Reinfeldt sa att när man inte längre är sjuk så finns det a-kassa.
Den sjukpenninggrundande inkomsten ska framöver grunda sig på vad man tidigare tjänat, exakt hur det ska se ut är ännu inte klart. Men redan från 1 januari 2008 kommer den sjukpenninggrundande inkomsten att multipliceras med 0,97 vilket alltså ger en lägre ersättning.

Regeringen inför också en möjlighet till förlängd sjukpenning under högst 18 månader, ersättningen sänks då från 80 till 75 procent.
– Idag efter 12 månaders sjukskrivning görs en obligatorisk prövning om förtidspension. Många har hamnat där som har en arbetsförmåga. Vi inför istället en förlängd sjukpenning och sänker ersättningsnivån, säger socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m).
Andra delar i regeringens förslag är att införa något de kallar nyfriskjobb. De riktar sig till personer som varit sjukskrivna eller haft sjuk- och aktivitetsersättning i minst ett år. Arbetsgivare som anställer dem får undanta en summa som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften.

För den som går från sjuk- och aktivitetsersättning till arbete ska en form av fribelopp införas, hur det ska utformas är ännu inte klart. Man ska också kunna ”provjobba” i ett år med lön plus 25 procent av sin sjuk- och aktivitetsersättning.
– Varenda timme som den som lever med sjuk- och aktivitetsersättning kan utföra i form av arbete är en vunnen timme, både för den enskilde och för samhället. Med den utgångspunkten har det skett ett värderingsskifte i synen på hur vi ska sköta den svenska arbetsmarknaden, säger Fredrik Reinfeldt.

Från LO kommer kritik mot regeringens förslag. Förslaget riktar sig mer mot den sjukskrivnes plånbok, än på att rusta denne för ett jobb på arbetsmarknaden, menar Erland Olausson, LO:s förste vice ordförande, och fortsätter:
– Det ställs höga krav på de sjukskrivna – de ska bli friska snabbt, rehabilitera sig själva och på egen hand hitta ett nytt arbete om de inte har hälsa nog att gå tillbaka till arbetet som de har blivit sjukskrivna ifrån.

Vad som är klart i den nya sjukförsäkringsreformen är alltså skelettet. Det är fortfarande oklart hur många av de delar som ingår egentligen ska se ut. Flera av dem ska snabbutredas och presenteras med ett köttigare innehåll om cirka tre månader.
Det gäller bland annat vad som ska ske efter tre respektive sex månaders sjukskrivning, hur den nya sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas, hur bedömningarna av arbetsförmåga ska göras och hur en ny rehabiliteringsgaranti ska se ut.