– Vi hoppas att vi får fortsätta som förut, just här i Älta går det ju ihop ekonomiskt, säger Ewa Lindberg Hanna som är vårdbiträde i Älta i Nacka och började arbeta i hemtjänsten 1999.
Maria Oscarsson håller med:
– Vi är så vana vid förändringar, det händer saker hela tiden. Det får lösa sig på något vis.

Seniorcenter
Malin Westerback vill fortsätta driva Nacka Seniorcenter. ”Men det måste gå ihop ekonomiskt”.
Foto: Johanna Svensson

Malin Westerback, chef för kommunens egen ”Nacka Seniorcenter” är på plats för att lyssna, svara på frågor och följa upp det informationsmöte hon hade tre dagar tidigare, för all personal.
– Hade vi varit ett privat företag hade vi gått i konkurs om vi fortsatt, säger hon.
Var färde hemtjänsttimme i Nacka utförs idag av kommunens egen hemtjänst med totalt över 100 anställda. Men ersättningen i form av hemtjänstcheckar från kommunen täcker inte kostnaden, och årets underskott väntas bli 6 miljoner kr, på en omsättning på 30 miljoner.
– Det är med sorg i hjärtat jag tvingas berätta för vår personal att vi inte kan fortsätta. Vi har ökat vår effektivitet, minskat våra underskott, kunderna blir nöjdare och nöjdare och vi har en jätteduktig personal som har gjort allt, säger Malin Westerback.

Seniorcenter

wa Lindberg Hanna, Maria Oscarsson och Delaram Mirbakhtiar hoppas kunna jobba kvar i kommunens hemtjänst i Älta, Nacka.

För fyra år sen var underskottet 17 miljoner, nu är det på väg ner och personalen är hos kunderna 72 procent av arbetstiden mot 47 procent för några år sedan.
– Det går nog inte att höja den siffran ytterligare, det måste gå åt en del tid att förflytta sig mellan dem man ska hjälpa, säger Malin Westerback.
Seniorcenter får ett högt betyg av kunderna, och andra kommuner är imponerade av effektiviteten och siffrorna, men det hjälper inte. Det är pengarna som styr.
– Vi går back med i genomsnitt 67 kr per hemtjänsttimme, och ersättningen är i snitt 233 kr. Det är just städtjänsterna som är mest olönsamma för oss. Vi har gjort allt, nästa steg är att säga upp personal, men då kan vi inte utföra vårt uppdrag.

All personal i Nacka Seniorcenter har gått fortbildningen Kompetensstegen som sträcker sig över flera år. Men så är det inte för alla anställda i de privata företagen.
Hur kan privata hemtjänstföretag klara sig på samma hemtjänstcheck?
– Nacka Seniorcenter är en god arbetsgivare, vi har kollektivavtal. Anställda ska kunna ta semester, de har rätt att vara hemma när de blir sjuka, få sin löneförhöjning och få fortbildning i jobbet. Jag vet inte hur det är på de privata hemtjänstföretagen. Men flera har inte kollektivavtal, säger Malin Westerback.
Det finns andra orsaker också:
– Många av de 40 auktoriserade hemtjänstföretagen är små, med några få anställda. De har lägre kostnad för sin administration. Men framför allt kan de sälja tilläggstjänster – hushållsnära tjänster – som extra städning, snöskottning och gräsklippning och liknande. Det får inte vi.
Vad händer nu?
– Jag har valt att gå ut tidigt och informera all personal, inga beslut är fattade. Det kan finnas flera lösningar, som att någon personalgrupp vill ta över en del, och att något företag tar över en annan del. Men Nacka Seniorcenter ska finnas kvar med äldreboenden och de delar av hemtjänsten som går ihop, det är mitt förslag.

Även om de fyra i personalen i Älta är glada att deras grupp ska få vara kvar i Seniorcenter eftersom deras verksamhet går ihop ekonomiskt, kan de inte vara säkra på att få behålla jobben.
– Om vi kommer i ett läge där personal väljer att inte följa med över till det företag som tar över, blir det omplaceringar som kan beröra alla. Men vi är inte där än, och då får man gå igenom förutsättningarna för varje person och hitta lösningar utifrån det, säger Malin Westerback.
På Kommunals sektion i Nacka är man mycket oroad över planerna.
– Det blir de som arbetar inom hemtjänsten som får betala genom sämre villkor, och det riskerar att gå ut över kvaliteten. Vårt förslag är att politikerna skjuter till mer pengar så att de äldre får en hemtjänst av hög kvalitet även i framtiden, säger Jane Cronhager, ordförande i sektionen.
I oktober kommer frågan att behandlas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott.