En av de stora frågorna vid kongressen är hur det brittiska facket ska ställa sig till förslaget om nytt fördrag. Wanja Lundby–Wedin uppmanade dem att solidariskt se till fackets behov i andra europeiska länder.

Ett av skälen till att hon är så angelägen att fördraget går igenom är att det innehåller en rättighetsstadga. Den ger bland annat rätt att organisera sig fackligt och att strejka. Wanja Lundby–Wedin menar att rättighetsstadgan skulle få särskilt stor betydelse för utvecklingen i EU:s nya medlemsländer.

Den brittiska regeringen har begärt att få undantag i rättighetsstadgan. Detta kritiserades av Wanja Lundby–Wedin.
– Om fördraget accepteras, vilket jag hoppas, kommer vi alla att behöva arbeta för att avskaffa Storbritanniens undantag, sa hon.
Europafacket har uttalat sitt stöd för fördraget och har varit pådrivande för att den ska innehålla en rättighetsstadga.

Fördraget är EU:s grundlag. Med det nya förslaget kommer färre beslut att kräva enhällighet. Målsättningen är också att EU med en gemensam utrikesminister lättare ska agera utrikespolitiskt.
En tidigare variant av fördraget stoppades sedan folken i Frankrike och Nederländerna sagt nej i folkomröstningar.
Kritikerna menar att fördraget ger EU mer makt och utvecklas till en superstat på medlemsländernas bekostnad.
Vänsterpartiet och miljöpartiet kräver folkomröstning om fördraget i Sverige.