Avtalet är treårigt, från första juli 2007 till 30 juni år 2010.
– Vi är mycket nöjda med nivåerna. Med kompensation för nationaldagen och pensionsavsättning ger avtalet en ökning på sammanlagt 14,7 procent, säger Kommunals ombudsman Christina Bondelid.
Lönehöjningarna ska fördelas individuellt. Det finns ingen individgaranti, det vill säga någon garanterad löneökning för alla. Vad du får avgörs i lokala förhandlingar med din arbetsgivare.

Lönehöjningen är lägst 800 kronor per heltidsanställd och månad år 2007, 850 kronor nästa år och 875 kronor år 2009.
En lägsta lön införs. Den som har fyllt 19 år ska ha lägst 13 800 kronor. År 2009 höjs den lönen till 15 300 kronor.

Om du som anställd blir sjuk och har ett arbetspass på mer än åtta timmar så får du avdrag på lönen för max åtta timmar.
Har du arbetat en halvtimmes övertid får du betalt för hela nästa halvtimme om den påbörjats. I praktiken innebär det att har du till exempel arbetat 31 minuter ska du ha betalt för en timme.
Då nationaldagen infaller på lördag eller söndag kompenseras de anställda med en ledig dag.

Fotnot: Kommunal har redan tidigare träffat avtal mellan med KFO som berör medlemmar inom förskolor, fritidshem och vård. Se under Läs mer här intill.

KFO är en arbetsgivarorganisation för kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.