Sökande på Arbetsförmedlingens Internettjänst med identiska kvalifikationer värderas olika beroende på vilket efternamn han eller hon har. Det visar en studie gjord av IFAU, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Helsingborgs kommun arbetar sedan några år tillbaka efter målpolicyn att andelen kommunanställda med utländsk bakgrund ska motsvara andelen av de med utländsk bakgrund som bor i kommunen.
– Ingen ska väljas bort utifrån sitt efternamn, säger Mats Malmstedt, informationsansvarig vid Utvecklingsnämnden på Helsingborgs kommun.
Mats Malmstedt säger att arbetet med att minska diskrimineringen inom arbetsmarknaden i kommunen har fungerat bra även om det inte har varit någon dramatisk förändring.
– Vi har valt att arbeta aktiv med integrationsfrågor inom förvaltningen eftersom vi anser att det är vårt ansvar, säger han.
Men det är långt ifrån alla kommuner som tar det ansvaret.

Britta Rundström, chef för Lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting kan inte svara på hur många av Sveriges kommuner som har valt att arbeta efter en liknande målpolicy som den i Helsingborg.
– Vi är en intresseorganisation och har inget ansvar för hur diskrimineringen ser ut ute i kommunerna. Du skulle ju inte ringa Svenskt Näringsliv om det uppstod problem på ett företag inom näringslivet. Kommuner ska följa den lagstiftning som finns och det är tillsynsmyndighetens uppgift att se till att de följs, säger hon.