Lars Nielsen

Föreståndaren Lars Nielsen räckte mig en röd folder format som ett hjärta, där det står: Kalla det kärlek. På Hulegården finns ett sexualpolitiskt program för personalen. Där finns även anvisningar hur man som personal agerar om någon blir utsatt för övergrepp.
Socialministeriet fastställde år 2001 att personal ska stötta människor med funktionshinder i deras sexualitet, till exempel genom att hjälpa dem att få kontakt/följa med dem till prostituerade.

Lars Nielsen har blivit omdebatterad i Danmark för att ta män med utvecklingsstörning till prostituerade. Detta är dock, enligt honom, en mycket liten del i arbetet på Hulegården.
– Dock en viktig del, betonar han med tanke på de män som har behov av att vara sexuellt med en kvinna och som inte har andra möjligheter, anser han.
Hulegården har kontakt med pionjärlinjen, ett nätverk av prostituerade, som gärna tar emot Hulegårdens boende och kan visa direkt hur man onanerar och har samlag. Att kvinnor går dit förekommer praktiskt taget inte alls.
– Den öppna sexualiteten är mansdominerad, det ändras inte i mitt liv, säger han. Därför tycker han det är viktigt att kvinnorna får tala om sin sexualitet i kvinnogrupperna.
Han ser med oro på de religiösa strömningar som sprider sig från USA till Europa. En puritanism, enligt honom, som i framtiden kan leda till förbud mot prostitution.

Lars Nielsens argumentation är väsensskiljd från den rådande synen i Sverige. Han ser inte prostitution som kvinnoförnedrande utan säger:
– Det vore en katastrof med förbud, eftersom det är ett irriterande övergrepp på kvinnans rätt att själv bestämma vad hon vill med sitt liv.
Lars Nielsen vill att Hule­gården ska vara en avspegling av samhället i stort. Därför tycker han att det är bra att det finns socialpedagoger som öppet har gått ut med att de är homosexuella.
– De hjälper de boende att bli bekräftade och att det är helt okej att vara homosexuell.
Var går då gränserna för vad personal ska ställa upp på?
– De kan föra en mans/kvinnas hand så han/hon själv lär sig onani, men de får naturligtvis aldrig bli en sexuell partner.

| Foto: André de Loisted |