Regeringen presenterar nya satsningar för att få bukt med långtidsarbetslösheten. Hur många jobb det kan röra sig om vill arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) helst inte spekulera kring.
Men han säger till KA att det gett över 10 000 arbetstillfällen inom privat verksamhet och att det minst borde röra sig om samma antal inom det offentliga. En uppskattning som delas av Sveriges Kommuner och Landsting.
Nystartsjobben vänder sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden i minst ett år (sex månader för ungdomar).

Sven Otto Littorin
Sven Otto Littorin, arbetsmarknads- minister (m)

Tidigare har regeringen kritiserat subventionerade anställningar inom offentlig sektor. Enligt Sven Otto Littorin har regeringen ändrat sig av två skäl:
– Vi har tagit till oss av kritiken om att nystartsjobben endast gällt privat verksamhet och att de främst gått till män. Det har visat sig svårt för långtidsarbetslösa kvinnor att komma tillbaka och därför såg vi en anledning att utöka nystartsjobben även till offentlig sektor.

Tidigare har du sagt att kommunerna har så stora överskott att de har råd att anställa utan subventioner – gäller inte det längre?
– Det kan nog stämma. Men i och med att de inte anställer genomför vi det här. Det ger människor en lön de kan leva på samtidigt som de får möjlighet att betala skatt.

Är det risk att nystartsjobben tränger undan ”riktiga” jobb i offentlig sektor?
– Det finns en undanträngningsdimension i detta. Men ur samhällsekonomiskt perspektiv blir det en vinst för varje person som går från utanförskap till arbete.

Kommunals ordförande Ylva Thörn är positiv till satsningen. Hon menar att den ger förutsättningar för långtidsarbetslösa kvinnor att komma tillbaka till arbetsmarknaden, men varnar samtidigt för undanträngningseffekter, det vill säga att de tränger undan andra anställningar.
Kommunal har sedan nystartsjobben i privat sektor presenterades varit kritiska till att de inte också gällt inom offentlig sektor.
– Spontant tänker jag nu att Reinfeldt är ute efter att blidka kvinnorna i offentlig sektor. Det är väldigt tydligt att Kommunals kvinnor är deras nästa målgrupp. Det är rent valfläskarbete de ägnar sig åt nu när det går dåligt, säger Ylva Thörn.

Höstbudgeten som presenteras 20 september kommer också att innehålla åtgärder för att få tillbaka förtidspensionärer på arbetsmarknaden – vilka åtgärder vill dock arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin inte släppa redan nu.
En fortsatt ändring av avgiften till a-kassorna (beroende på hur hög arbetslösheten är i respektive a-kassa) kommer dessutom att finnas med i budgeten. Också om den är Littorin förtegen, det enda han säger är att försäkringsmässigheten ska bli större men att den låga arbetslösheten gör att avgiften kommer att sänkas för de flesta a-kassor.

Nystartsjobb

•    Nystartsjobben inom offentlig sektor börjar gälla 1 januari 2008.
•    Mellan januari och augusti 2007 har 11 255 personer fått ett nystartsjobb. 10 procent av dem hade varit inskrivna på Arbetsförmedlingen längre tid än fem år, 40 procent mellan två och fem år. Sju av tio nystartsjobb har gått till män.
•    Gäller alla sorters anställningar: tills vidare-, prov- och visstidsanställning.
•    gäller dem som är 25 år eller äldre och som varit arbetslösa, sjukskrivna, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, haft sjuk- eller aktivitetsstöd eller fått ekonomiskt bistånd i minst ett år samt dem som varit anställda på Samhall på heltid i minst ett år.
•    För ungdomar mellan 20-25 år är tidsgränsen sex månader.
•    Gäller också dem som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller anhöriginvandrare under de senaste tre åren.
•    Nystartsjobben söks via arbetsförmedlingen, men behöver inte ha förmedlats via den. Lönen ska vara kollektivavtalsenlig, LAS gäller.
•    För arbetsgivaren innebär nystartsjobbet att den slipper betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som den nyanställde varit borta från arbetslivet. Vissa maxtider finns dock.
•    Många av de vanligaste frågorna om nystartsjobb får svar på webbplatsen: www.nystartsjobb.se som ams håller i.