”Svenska pappor tar bara ut 20 procent av föräldraledigheten. Det beror inte minst på att män straffas av sina arbetsgivare när de stannar hemma med barnen, trots att det i lag är förbjudet att missgynna anställda som tar ledigt för att ta hand om sina barn.” Det skriver förre och nuvarande JämO på DN-debatt idag.

Barnet är den stora vinnaren vid delad föräldraledighet då det får bra och djupa relationer med både sin mamma och pappa redan från början. Barnet som idag inte alls kan påverka hur föräldrarna lägger upp uttaget av föräldraförsäkring. Men det är inte bara barnet som är vinnare. Det finns två till – mamman och pappan.

Mamman förlorar mindre av kontakten med arbetsmarknaden och det ses inte ett problem för arbetsgivare att anställa och befordra just kvinnor i ”barnafödande ålder”. Även om det kan kännas tungt att lämna sin bebis hemma och gå till arbetet så har kvinnan igen det under hela barnets uppväxt. Delar man på ansvaret för barnets första tid så blir det också självklart att fortsätta dela på att vara hemma när barnet är sjukt exempelvis.

Pappans stora vinst är att får en djup relation med sitt lilla barn och stoltheten i att klara av ansvaret, att slippa känna den osäkerhet inför sitt eget barn som generationer av män före oss känt.

Barnet, mamman och pappan är vinnare, förlorare är de könsroller som vi skolas till att passa in i, samma könsroller som gör att kvinnor har lägre lön, mindre makt och i dess grövsta form visar sig i sexuell exploatering av kvinnan.
Genom att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar för hem och barn och genom att det förebildsskap som detta visar för barnet så rubbas könsrollerna.
Vi låter män och kvinnor få vara människor och en självklar del i sin familj – oavsett kön