De visstidsanställda är Sveriges snabbast växande ­yrkeskår, med över 650 000 arbetare och tjänstemän, 17 procent av arbetskraften.
Var tredje vård- och omsorgsanställd går
på tidsbestämda anställningskontrakt.
I den färska LO-utredningen ”Ungdomar och facket” kom siffrorna om det vi vetat och varnat för i flera år: Det är inte längre självklart varför man ska gå med i facket, och bristen på fackligt engagemang i den viktigaste ungdomsfrågan: Anställningsskydd och osäkra jobb. Utred-ningen svävar dock på målet när det kommer till slutsatserna.

Samtidigt som oro och osäkerhet ökar på arbetsmarknaden har taket sänkts på arbetsplatserna vad gäller fackligt inflytande och rätt att kritisera. 2006 års valresultat ledde i ett slag till dyrare men sämre a-kassa, samtidigt som kvinnodominerade yrken släpar efter lönemässigt. Ungdomarna bär också arvet efter 90-talets otroliga nedskärningspolitik i offentlig sektor, där nu 20 procent färre ska göra 10 procent mer jobb på samma tid jämfört med 1990.
Hur är det möjligt att ungdomar av i dag
inte förstår varför de ska gå med i facket?
Mot bakgrund av situationen och de senaste årens utveckling på arbetsmarknaden: var är facket om inte på barrikaderna? Kan det rentav vara så att fackledningen inte har förstått hur illa den unga arbetarklassen har det i Sverige i dag? Hur kan 90-talet ha gått fackledningen förbi, och varför nämns inte motstån-det någonstans i verksamhetsplanerna? Svaret på regeringars tal om arbetslöshet borde väl vara kravet på att återanställa de hundratusentals offentliganställda som förlorat sin tjänst? Att kräva att de över 100 000 arbetslösa ungdomarna får jobb, och de 250 000 visstidsanställda får fast tjänst.  

För att visa att facket menar allvar måste vi kämpa för fasta jobb, för ordentliga anställningsvillkor och mot ned-skärningar och privatiseringar. Utredningen klargör att det finns ”inga tecken på att ungdomars attityd till facket försämrats”, och 74 procent av unga ickemedlemmar skulle kunna tänka sig att gå med. Nu gäller det att visa varför!

Bilbo Göransson,
22 år och aktiv i Kommunal Västra Stockholm