Bussförare har ökat sin lön med 4,9 procent och är ett av de yrken inom den kommunala sektorn där lönen har ökat som mest.

De bussförare som Kommunalarbetaren pratar med i Busslinks pauslokaler vid Slussen i Stockholm skakar bara på huvudet när de får höra om den nya lönestatistiken.
Stephan Gard är klubbordförande i Klubb 5 på Trafiksektionen och han menar att den ökning som statistiken visar inte rör alla förare i landet utan endast de som påverkas lokalt av branschavtalet. Vilken arbetsgivare en förare kör för påverkar också, förklarar han.

Bussförare Lennart Falk
Bussförare Lennart Falk har inte märkt av den ökning som statistiken visar.
Foto: Johanna Svensson

Lennart Falk har arbetat som bussförare till och från i över tjugo år och idag tjänar han 21 300 kronor.
– Det är positivt att lönerna ökar även om jag personligen inte har märkt av något. Det är möjligt att förare i övriga delar av landet har fått löneökning tack vare branschavtalet, men här i Stockholm har vi inte fått högre lön, säger han.  
Yahya Shemseddin har kört buss i 7 år och är missnöjd med löneutvecklingen.
– Jag tycker att löneökningen har varit alldeles för låg de senaste åren. Jag tjänar 21 000 kr i dag vilket jag anser är en alldeles för låg lön med tanke på hur våra arbetsvillkor ser ut, säger han. Det här yrket sliter hårt på både rygg och axlar och jag önskar att vi hade 6 timmars arbetsdag i stället för 8 timmar.

Ett femtiotal yrken drar ifrån i löneutvecklingsstatistiken och bland dem finns ett fåtal kommunala yrken. I juni 2007 var den genomsnittliga lönen för kommunanställda 21 340 kronor, en ökning på 0,4 procent jämfört med förra året. Den genomsnittliga lönen för en landstingsanställd, under samma tid, var 25 140 kronor, en ökning med 1,2 procent.

Yrken som ökat mest Ökning
1. Företags-, och myndighetsjurister  13,51%
2. Socialförsäkringstjänstemän  12,12%
3. Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård och skogsbruk  10,67%
4. Finmekaniker  10,43%
5. Fastighetsmäklare  9,06%
6. Begravningsentreprenörer  8,91%
7. Gruvarbetare  8,24 %
8. Skol- och utbildningskonsulenter  8,06%
9. Skolchefer  7,58%
10. Skattetjänstemän  7,39%
11. Trädgårdsanläggare  7,37%
27. Buss- och spårvagnsförare  4,90%
28. lockar och kokerskor  4,89%