Ett nytt löneavtal har träffats för ca 3000 anställda inom trädgårdsodlingen. Avtalet är på 36 månader och gäller för perioden den första juni 2007 till den sista maj 2010.
– Ett bra avtal som vi är nöjda med, säger Håkan Lundstedt, förhandlingsombudsman på Kommunal.
– Förändringarna vad gäller arbetstiden har gjorts i enlighet med arbetstidslagen.
Den första lönehöjningen gjordes den 1 juni 2007 och därefter den 1 juni 2008 och 1 juni 2009. Låglönesatsningen innebär 706 kr för de lägst avlönade.
Lönehöjningarna ligger i nivå höjs med övriga kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Det nya avtalet ger möjligheten att variera arbetstiden under året (en form av årsarbetstid) och förlägga ordinarie arbetstid på helger, för att tillgodose säsongsvarierad verksamhet och för att på lång sikt möjliggöra helårsanställningar i en säsongsbetonad bransch.
Avtalet innebär också en branschanpassning av arbetstidslagens regel om veckovila. De särskilda lönetilläggen för champinjonodling och besprutning har tagits bort.