– Hos kedjerökare får de inte den effekt som man vill ha, säger Annika Westin, huvud­skydds­­ombud i hemtjänsten.
Sedan årsskiftet ska Örn­sköldsvik vara en rökfri arbets­plats. Rökning är endast tillåtet på lunchen, då ska man gå 30 meter från arbetsstället. Hjälp har erbjudits till dem som vill sluta röka.
– Det är en konflikt. Man får inte röka på arbetstid, men man ska sköta storrökare. Det är svårt att förstå, säger Annika Westin.

Rökproblem
INTE RÖKFRITT. Trots luftrenare hos brukare är huvudskyddsombudet Annika Westin orolig för all rök som hemtjänsten får i sig.
Foto: Maria Edstrand

Rökstoppet på krogen gjorde att personalens besvär med luftvägarna minskade med hälften visar en studie.
I Örnsköldsvik ger företags­hälsovården rådet att hemtjänsten ska uppmana brukarna att avstå från att röka vid hemtjänstens besök eller röka ute, röka innan hemtjänsten kommer och vädra.
Trots luftrenare hos ett 40-tal storrökare sitter röklukten kvar i kläderna. Även om luftrenarna sägs ta bort farliga partiklar är personalen orolig för hälsan.
– Hos storrökarna vet vi inte om luftrenarna har kapaciteten som krävs, det före­kommer också att luftrenarna stängs av. Vi luktar illa, lukten sitter i kläderna. Vi vet inte hur
myc­ket vi får i oss och om det skadar oss, säger Annika Westin.

I somras stoppade hon i samråd med chefen en städning hos en storrökare.
– Jag kände av luftrören och fick en klump i halsen. Vi har inte den kunskap och utrustning som krävs för ett sådant jobb.
Arbetsmiljölagen ger skydd mot risker och tobakslagen säger att ingen ska utsättas för tobaksrök mot sin vilja. Men lagen krockar med socialtjänstlagen.
– Arbetsgivaren måste bli hårdare mot brukarna, vi går in och vårdar dem i deras eget hem. Arbetsledarna är fega när det gäller att ta konflikter med starka brukare. Mer krav måste ställas när de fått biståndsbeslutet.

Så många röker

120 000 av 720 000 kommun­anställda röker dagligen. De allra flesta av dem vill sluta.
31 av 213 kommuner har en policy om rökfri arbetstid.
19 av 213 har genomfört rökfri arbetstid helt.
63 av 213 erbjuder rökavvänjningsstöd.
Källa: SKL