– Vi som arbetar här känner till problemen, säger Johan Malmberg, ombud för Kommunal. Vi jobbar nu gemensamt med ledningen för att komma tillrätta med problemen.
– Det som gäller bemötande från personalen går att förändra omgående. Men i huvudsak är det lokalerna som inte räcker till. De byggdes i början av 1960-talet och är nu slitna.

Länsstyrelsens lista på kritik mot lokalerna på Stora Sköndal är lång. De kritiserar också den dåliga dokumentationen, den bristande säkerheten och dåligt bemötande från personalen.
Lotta Säfström, chef för Stora Sköndal, blev bestört över länsstyrelsens kritik och uttalade i tidningen DN att de var beredda på kritik för den dåliga boendestandarden.
”Vi blev alla omskakade av kritiken. Vi har brustit och så får det inte vara på Stora Sköndal.”
– Nästa år står en ny byggnad klar, säger Johan Malmberg, Kommunal. Då blir det bättre. Men problemen kommer också av att de gamla hålls hemma för länge och kommer hit i mycket sämre skick än tidigare. De försämrar vår arbetsmiljö, säger Johan Malmberg.