Stängda lekplatser;

brustna gungor och glaskross

– fåglarnas tystnad