nattens blå knivsegg;
dagens ögon är slutna

stoft genom vinden
svart jord vilar på marken

– varje ton äger sitt ärr.