– Vi vill stötta föreningar ekonomiskt och istället för att vi som tidigare ger särskilda bidrag så ger vi dem nu möjligheten att använda Volontärbyrån, säger Benkt Kullgard, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunen går in och betalar en liten summa till Volontärbyrån så alla föreningar ska kunna anmäla sig utan kostnad. Genom byrån kan föreningarna rekrytera frivilliga för olika uppdrag under enskilda dagar.
Det blir allt mer populärt att arbeta ideellt, särskilt bland unga mellan 15 och 35. En av förklaringarna är att många frivilligorganisationer använder webbsidor för att hitta volontärer och fortfarande är det de unga som är de flitigaste besökarna på nätet. För fem år sedan startade Volontärbyrån i syfte att hjälpa dem som vill engagera sig att hitta passande frivillighetsorganisationer. Sedan starten har byrån förmedlat över 11 000 volontärkontakter till mer än 700 frivilligorganisationer. Genom samarbetet med Sollentuna kommun hoppas byrån kunna hjälpa Sollentunaborna att hitta volontäruppdrag.
– Vi tror på engagemangets positiva kraft och att man mår bra av att engagera sig. Volontärernas engagemang kommer dessutom organisationerna, brukarna och samhället i stort till godo, säger Maria Svensson, informationsansvarig på Volontärbyrån.  
Ett tiotal föreningar i Sollentuna har redan anmält sig hos Volontärbyrån, bland annat projektet Morsor och farsor på stan.