Lars NykvistVarför behövs en utbildning i bemötande?
– Kommunen har fått synpunkter på att bemötande inte alltid har varit det bästa. Det vanligaste klagomålet som växeln får är att medarbetarna inte svarar i telefonen. Vi deltog tidigare i en undersökning som Sveriges kommuner och landsting gjorde och där fick vi höga värden generellt men uppmanades att arbeta mer med bemötandefrågor.

Hur ska utbildningen gå till?
– För oss var det viktigt att de anställda börjar prata med varandra, därför kommer alla anställda att få spela ett värderingsspel där de kan ställa frågor till varandra om till exempel vad det är som kan skapa frustration i en arbetssituation.

Vad är ett värderingsspel för något?
– Vi har tagit fram en spelplan som förställer Södertälje och genom att svara på frågor tar man sig i mål. Frågorna kan handla om arbetssituationen, fakta om Södertälje eller om mångfald eftersom det är något som är viktigt för kommunen. Ett arbetslag spelar aldrig tillsammans med sin chef eller arbetsledare. Alla ska känna sig fria att öppet svara på frågorna.

Hur ska ni följa upp arbetet med utbildningen?
– Spelledaren kommer att föra protokoll under spelets gång och sedan återkoppla med gruppen med de frågor som anses vara de viktigaste förbättringsfrågorna. Sen har cheferna ett ansvar att ta tag i de områden som behövs förbättras.

Vad tycker de anställda om att spela värderingsspel?
– Det har bara varit positiv respons. Vi startade med det här i måndags och då var det många som sa att Gud vad kul och spännande det här ska bli! Det var också en del som sa att det tyckte att det var bra att även cheferna i kommunen ska spela.