– Genom att ha  löneökningar i krontal för en del branscher och i procent för andra har Kommunal, har vi lyckats att få bra löneökningar, säger Per Holmström.

Inom branschområdet
  Konsult och Service, där storhushåll ingår, blir det löneökningar på totalt 14,7 procent under  tre år. Inom vård och omsorg  rör det sig om 13, 3 procent och utbildning 14 procent.
Samtliga avtal rör perioden första april 2007 – 31 mars 2010.
För anställda inom energi  utgör löneökningen lägst 3,8 procent i år, 3 procent nästa år och 3, 4 procent 2009.
För anställda inom VA (vatten –och avlopp) är löneökningen 3, 4  procent årligen.
Inom renhållning 3, 4 procent och lägst 740 kronor årligen..

Inom områdena turism, vård och omsorg, utbildning, konsult och service (storhushåll), anläggning, fastighet och näringsliv,  parkering och länsmuséer gäller följande: Lägst 700 i år och nästa år och lägst 720 kronor 2009.
Kvinnor som tjänar under 20 000 bidrar till lönepotten med 200 kronor per år. Inberäknat kvinnopotten blir den genomsnittliga höjningen inom respektive område:

Turism och Fritid
829 kr år 2007 samt 786 kr respektive 767 kr efterföljande år.
Vård och Omsorg
878 kr år 2007 samt 839 kr respektive 783 kr efterföljande år.
Utbildning
874 kr år 2007 samt 847 kr respektive 824 kr efterföljande år.
Konsult och Service
884 kr år 2007 samt 868 kr respektive 856 kr efterföljande år.
Anläggning
789 kr år 2007 samt 751 kr respektive 739 kr efterföljande år.
Fastighet och Näringsliv
832 år 2007 samt 812 respektive 795 efterföljande år.
Parkering
819 år 2007 samt 788 respektive 744 efterföljande år.
Länsmuseer
851 år 2007 samt 833 respektive 796 efterföljande år.

Övrigt  i KFS-avtalet:
Höjda lägstlöner. Månadslönen för den som är heltidsanställd och fyllt 19 år ska vara lägst 14 500  kronor i år, 15 000 nästa år och 15 500 kronor år 2009.
Då nationaldagen infaller en lördag eller söndag har den anställde rätt till  en dags ledighet.