Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (fp). 

Regeringspartierna har nu enats om att tillåta de kommuner som vill införa vårdnadsbidrag att göra det från 1 juli 2008. Samtidigt införs en jämställdhetsbonus som vill få föräldrar att dela lika på föräldraledigheten:
– Syftet är att öka familjernas ekonomiska möjligheter att dela lika. För de flesta föräldrar finns möjlighet att tjäna ganska mycket pengar på bonusen, säger Nyamko Sabuni (fp).

Jämställdhetsbonusen innebär en högsta bonus på 3000 skattefria kronor per månad om föräldrarna delar ledigheten lika. Bonusen gäller för samtliga månader bortsett från dem som är vikta för respektive förälder.
Folkpartiet har drivit fram bonusen i regeringen, men det är samtidigt ingen hemlighet att partiet varit kritiska till ett vårdnadsbidrag. Jämställdhetsminister Sabuni erkänner också att hon inte anser reformen vara värdefull för jämställdheten:
– Nej, inte för jämställdheten kanske, men för valfriheten.

I de kommuner som väljer att införa ett vårdnadsbidrag utgår 3000 skattefria kronor per månad och barn upp till tre års ålder. Vårdnadsbidraget trappas av mot hur mycket man nyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen – alltså inte mot hur mycket man arbetar. Det blir alltså fullt möjligt att arbeta heltid och samtidigt få vårdnadsbidrag.
Vårdnadsbidraget kan däremot inte kombineras med vissa bidrag och ersättningar, som föräldrapenning eller a-kassa.
Regeringen återkommer i november med fler detaljer om hur de båda reformerna ska utformas.