Från årsskiftet ska vårdcentraler få pengar från landstinget enligt ett nytt system. När en patient besöker en sjuksköterska får vårdcentralen 100 kronor mer än om patienten besöker en undersköterska.
Det betyder att skillnaden ökar mot dagens system. Idag får vårdcentralen bara 50 kronor mer när en patient besöker en sjusköterska.

Det här kommer att göra att vårdcentralerna inte har råd att ha undersköterskor anställda, fruktar Carina Wester på Kommunals sektion 77. Hon får många samtal från oroliga arbetsplatsombud.
Många tycker också att förslaget är en nedvärdering av undersköterskornas kompetens.
– Det känns som en kränkning av en hel yrkeskår, säger Barbro Nilsson, undersköterska på Fittja Vårdcentral söder om Stockholm.

Anders Olsson, ansvarig tjänsteman på landstinget i Stockholm, förklarar att det ingår i uppdragsbeskrivningen att öka kvaliteten i vården, och att det blir en tydligare gränsdragning mot kommunerna om landstinget har sjuksköterskor anställda.
– Därmed inte sagt att undersköterskorna gör ett dåligt jobb, säger Anders Olsson.