Detta kräver Kommunal inom följande avtalsområden:

Almega Tjänsteföretagen
(fristående förskolor, fritidshem, skolor och gymnasier)
Ett lägsta löneutrymme på 825 kr per månad (heltid) och kvinnopott på 205 kr. Alla ska garanteras en reallöneökning under perioden.
Lägstalönen för den som fyllt 18 år ska vara 16 200 kr, och ersättningar och tillägg höjs motsvarande löneökningen.
Arbetstiden ska vara minst 20 timmar i veckan, och
man ska få ob-ersättning från kl 18 på skärtorsdag, dag före pingst-, midsommar-, och jul-eller nyårsafton till och med klockan 07:00 vardag närmast efter helg.
31 semesterdagar från det man fyller 40 år och 32 dagar när man fyllt 50, och regler om semesterlönetillägg.
Ett gemensamt statistikavtal (lönestatistik) mellan Kommunal och Almega.

Arbetsgivaralliansen
Ersta Sköndal Högskola AB
Ett lägsta utrymme på 825 kr per månad (heltid) och kvinnopott på 205 kr. Alla ska garanteras en reallöneökning under perioden. En lägstalön införs
och ersättningar och tillägg höjs motsvarande löneökningen.
Arbetstiden ska vara minst 20 timmar i veckan. Regler om rätt till fackligt arbete på betald arbetstid införs, liksom regler om yttrande- tryck- och meddelarfrihet.
När nationaldagen infaller tisdag eller torsdag ska måndag eller fredag vara ledig dag för arbetstagare som arbetar måndag till fredag.

Arbetsgivaralliansen
Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Ett lägsta utrymme på 825 kr per månad (heltid) och kvinnopott på 205 kr. Alla ska garanteras en reallöneökning under perioden. En lägstalön införs och arbetstiden ska vara minst 20 timmar i veckan.
Perioden med betald föräldraledighet förlängs. Regler om rätt till fackligt arbete på betald arbetstid införs och förhandlingsordningen förändras för att öka de anställdas inflytande. Ett gemensamt lönestatistik-avtal tecknas, och regler om yttrande- tryck- och meddelarfrihet införs.
När nationaldagen infaller tisdag eller torsdag ska måndag eller fredag vara ledig dag för arbetstagare som arbetar måndag till fredag.
 
Arbetsgivaralliansen
Branschkommitté Vård och Omsorg
Ett lägsta utrymme på 825 kr per månad (heltid) och kvinnopott på 205 kr. Alla ska garanteras en reallöneökning under perioden.
Lägstalönen 2008 ska vara 16 200 kr och arbetstiden ska vara minst 20 timmar i veckan. Längre period betald föräldraledighet.
Förhandlingsordningen förändras för att öka de anställdas inflytande och regler om yttrande- tryck- och meddelarfrihet införs.
När nationaldagen infaller tisdag eller torsdag ska måndag eller fredag vara ledig dag för arbetstagare som arbetar måndag till fredag.

Arbetsgivaralliansen
Liseberg AB och Liseberg Gäst AB
Ett lägsta löneutrymme på 825 kronor i per månad (heltid). Kvinnopott på minst 205 kronor. Garanterad reallöneökning för alla.
Avtalets lägsta löner ska under perioden höjas med mer än löneökningarna.
Ersättningar höjs med ett procenttal som lägst motsvarar löneökningen.
Arbetstid minst 20 timmar i veckan.
När nationaldagen infaller tisdag eller torsdag ska måndag eller fredag vara ledig dag för arbetstagare som arbetar måndag till fredag.
Förlängd period då ersättning betalas vid föräldraledighet.
Reglera rätt till fackligt arbete på betald arbetstid.
Avtalet tillförs regler om yttrande- tryck- och meddelarfrihet.

Arbetsgivarföreningen KFO
Hemfrid i Sverige
Ett lägsta utrymme på 825 kronor per månad (heltid). En kvinnopott på minst 205 kronor. Alla ska garanteras en höjd reallön under avtalsperioden.
Lägsta lönen 2008 ska vara 16 200 kronor.
Fast anställning på heltid. Arbetstiden ska vara minst 20 timmar per vecka. Övertid räknas per påbörjad halvtimme.
Arbetstagare som under anställningen har fått en smittosam sjukdom såsom kräksjuka behåller lönen, samt får sina eventuella kostnader i samband med smittan betald av arbetsgivaren.
Arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder.
Avtalet tillförs regler om yttrande-, tryck- och meddelarfrihet.
När nationaldagen infaller tisdag eller torsdag ska måndag eller fredag vara ledig dag för arbetstagare som arbetar måndag till fredag
Avtalet beräknas bli ettårigt.

Löneutrymme

"Lägsta utrymme på 825 kr per månad och heltidsanställd" är vad Kommunal kräver. När det centrala avtalet är klart, följer lokala förhandlingar. Om det centrala avtalet slår fast att löneutrymmet ska vara 825 kr betyder det att en arbetsgivare med exempelvis tio heltidsanställda ska betala ut löneökningar på 10 ggr 825 kr, 8 250 kr i månaden. I de lokala förhandlingarna avgörs hur mycket var och en får, en del mer, andra mindre.  

Reallöneökning

Kommunal vill att alla ska garanteras en reallöneökning. Det betyder att alla måste få en löneökning som är större än prisökningarna under perioden.

Kvinnopott 

Kommunal vill ha en "kvinnopott" på 205 kr. Det innebär att arbetsgivaren ska betala 205 kr extra ,  till lönepotten  som beskrivs under rubriken Löneutrymme,  för varje anställd kvinna som tjänar under 20 000 kr i månaden. De insamlade pengarna fördelas också de i de lokala förhandlingarna vilket innebär att både män och kvinnor i de lågavlönade kvinnodominerade avtalsområden får del av pengarna.