Jag är stolt chef för 40 medarbetare som dagligen ser till att våra äldre har en så bra tillvaro som möjligt. Mina medarbetare sköter arbetet på bästa möjliga sätt, vilket gör att jag får möjlighet att syssla med olika utvecklings- och förändringsuppdrag.

I vår sektor arbetar vi med ett kvalitetsledningssystem som säkerställer att våra kompetens- och utvecklingsinsatser har förankring ute i våra verksamheter.
Jag är mycket stolt över det som vi åstadkommer tillsammans i vårt arbete. En sak är vårt fungerande samverkanssystem. I området träffas vi en gång i månaden där vi som chefer samverkar med våra medarbetare i aktuella frågor. 
Vi har ett bra samarbete och diskussionerna går höga.

Det är ett utvecklande klimat och också fritt fram för allas förslag och idéer. 
Vi har klarlagt och tydliggjort våra olika roller i detta arbete, och vi är alla överens om att vi alla är lika viktiga för att ha en fungerande äldreomsorg – såväl medarbetare som chefer.
Det tycker jag är en viktig och betydelsefull utgångspunkt!

Denna vecka ska jag dela med mig av mina reflektioner över vardagen som enhetschef inom äldreomsorgen.

Vi hörs vidare!