Och definitivt inget tack.
Bara ett konstaterande finito.
Men frågan är ju om det månne
blev nåt goddagens ens.
Nåväl nu vänds nya blad
uti livets story.
Kapitel : helt nya vindar.
Där vi säjer både hejsan och
hejdå när det behövs.
Och möts i behagliga möten
som gagnar alla.
Där tjurighetsgrisar och
problemidkare inte får
plats överhuvudtaget.
Måttet är rågat och
vetet gagnar inte
dem som förspiller det
goda dagliga brödet.
Så adjöken dummerjönsar.
Skrattandes och fri
vänds nu blad.
Till det sunda,friska
glada,givande.
Och ni kan stå kvar på
den själviska perrongen.
Medans jag tuffar iväg
på en alldeles underbar
tågresa till framtiden.
Finito,jag glömmer
härmed alltid er.
Adjöken!!