Det var kolleger till de fyra assistenterna som gjorde en Lex Sarah-anmälan om fysiska och psykiska övergrepp mot en person på ett särskilt boende. Kommunen avskedade omedelbart de fyra assistenterna, ett beslut som senare upphävdes, efter överläggningar med Kommunal.

Men nu har kommunen återkommit med en ny utredning och säger istället upp de fyra assistenterna.
– I utredningen fanns från början bara svepande anklagelser, inget om vem som skulle ha gjort något, och inte när det skulle ha hänt, säger Jan Rehn, ombudsman på Kommunal Gotland. Den utredning kommunen nu kommer med är i stort sett samma utredning, men man har satt in namnen. Men de utpekade medlemmarna hävdar att det inte stämmer, och vi förklarar uppsägningarna ogiltiga. Eftersom kommunen väljer att ändå säga upp dem, blir det en tvist, med nya förhandlingar.
De fyra assistenterna är avstängda med lön, i väntan på de vidare förhandlingarna.

De anställda som anmälde de fyra vårdarna är också medlemmar i Kommunal.
– Jag har träffat dem, och förklarat vad som händer, rent formellt. Min uppgift är att företräda de fyra uppsagda medlemmarna, men facket är förstås till även för de medlemmar som gjort anmälan. De har en annan kontaktperson de kan vända sig till, säger Jan Rehn.

Kommunal på Gotland har en längre tid framfört kritik mot det dåliga chefsskapet på en hel del särskilda boenden.
– Våra medlemmar har lämnat in många tillbudsrapporter, berättat om boende som är aggressiva och utagerande. Men det har inte lett till något, ingen bryr sig om det. Det leder till att problemen växer, och är kanske en del av förklaringen till den här anmälan, säger han.

Lex Sarah infördes i socialtjänstlagen 1999, och är uppkallad efter undersköterskan Sarah Wägnert som berättade i TV om vanvård på Polhemsgården i Solna 1997. Regeln innebär att anställda som får reda på allvarliga missförhållanden i äldrevården ska anmäla detta till kommunen eller länsstyrelsen.