Talet var till stor del ett svar till finansminister Anders Borg som i går framträdde i Almedalen. Borg sa då att han inte vill ha något systemskifte.
– Men systemskiftet är redan här. Låtsas inte att du inte är ansvarig för detta Anders Borg. Vi måste bjuda motstånd.
Lars Ohly räknade upp en rad exempel på vad systemskiftet medfört.
Han nämnde att skattesänkningar och bidrag till köp av hushållsnära tjänster har ersatt rättvisan, att privatiseringar samt försämringar för arbetslösa och sjuka har ersatt solidariteten.

Lars Ohly kritiserade ledande borgerliga företrädare för att de kallade fackets försvar av kollektivavtalen för maffiametoder.
Skol– och utbildningspolitiken liknande han vid några rader i sången ”Staten och Kapitalet” som en gång skrevs av musikgruppen Blå Tåget: Skola var och en i arbetarklassen och sortera in dem i deras rätta fålla.
Vidare  fördömde vänsterledaren beslutet att skära ned inom vuxenutbildningen och att inte längre räkna arbetslivserfarenhet som merit vid ansökan till högskolan.

– Detta är klasspolitik och ett systemskifte, Anders Borg.
Han kritiserade även den nya kulturpolitiken med mindre statligt stöd och där plånboken får styra människors möjlighet att ta del av konst, musik, film och böcker.
Vårdnadsbidraget är ett annat exempel på systemskifte enligt Ohly.
– När vi på alla sätt måste bekämpa kvinnans underordning av mannen är vårdnadsbidraget ett dinosauriernas tänkesätt. Vi behöver en feministisk familjepolitik, inte en kristdemokratisk.

I sitt tal kritiserade Ohly även att regeringen istället för arbetstidsförkortning vill att alla ska arbeta mer och längre.
– Nu önskar de höja pensionsåldern. Snart angriper de väl också 40–timmarsveckan.
Bostadspolitiken var ett annat exempel han nämnde på systemskifte.
– Hyrorna marknadsanpassas. Allmännyttan säljs ut och investeringsstödet till byggande av hyresrätter tas bort. Bostäder har blivit som vilka varor som helst.
Den ändrade asylpolitiken och regeringens ovilja att förbjuda svenska klusterbomber var annat Ohly fördömde.

Han varnade för att nästa stora steg i systemskiftet kan bli förslaget till EU:s nya grundlag som han menar överför makt från Sverige till EU. Ohly krävde folkomröstning innan de avgörande besluten tas om att anta förslaget.
– Allt annat är ett hån mot demokratin. Låt folket och inte eliten bestämma.

Det var enbart när han talade om miljön som Ohly inte angrepp regeringen. Istället hoppades han att Alliansens nyvakna intresse för dessa frågor skulle göra det möjligt att komma överens för att försöka avvärja klimathotet.
– Vänsterpartiet vill att en procent av landets bruttonationalprodukt avsätts för klimatåtgärder. Vi vill ha en klimattaxa som gör det möjligt för folk att gratis åka buss, tåg och annan kollektivtrafik istället för att ta bilen.

Lars Ohly sa att motståndet mot systemskiftet inte i första hand är en partipolitisk fråga.
– Vänsterpartiet ska vara med men vi är inte ensamma. Tillsammans ska vi kämpa för ett samhälle där vi bryr oss om varandra och där vi kan se oss i spegeln och säga att jag har i alla gjort vad jag kan göra för att Sverige och världen ska bli lite bättre.