Av skadeståndet går 315 000 till skyddsombuden och 5 000 till Kommunal.
Förbundet begärde innan omorganisationen att det skulle göras en riskanalys från arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Utan att Kommunals skyddsombud kopplades in genomfördes besparingarna under vintern 2006 och våren 2007.

Ett antal anställda fick blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Neddragningen innebär att färre åker på utryckningar samt nya roller och instruktioner för dem som är kvar inom räddningstjänsten.