Susanne Örström– De besöker folk som vill ha sällskap, läser tidningen med dem, går promenader eller bara sitter och pratar. Det är viktigt att de inte gör de jobb som är professionella. Vad som är det avgörs utifrån socialtjänstlagen, den används för att fatta beslut om stöd till den enskildes primära behov som personlig hygien, mat och omvårdnad. Utifrån det blir det inte svårt att dra gränsen för vad frivilliga kan göra. Man ska inte vara beroende av frivilliga för sin dagliga livsföring. Jag tror inte att man ska styra frivillig arbetet, det man ska styra är de politiska besluten om vad det offentliga uppdraget är.
Där vacklar politikerna, de talar om vad de vill erbjuda, men är försiktiga med att säga vad vi inte gör. Det blir vårdbiträdet eller undersköterskan som får säga vad vi inte gör.

Hur stor är risken att frivilliga tar över jobben?
– Jag ser ingen risk. Ju mer professionella vår personal är desto bättre blir det för den enskilde. Undersköterskan ska göra det professionella som det krävs utbildning för i omhändertagande. De frivilliga ska ge det lilla extra, vara ett komplement. Jag har tittat en del på Kanada där 65 procent av befolkningen jobbar som volontärer, de vill ge något tillbaka till samhället. Men där går volontärerna in för mycket på det välfärdsutrymmet. De kör ut mat och sköter färdtjänst. Jag är kritisk till att du ska vara beroende av att en volontär med egen bil kör dig till sjukhuset.

Ser du någon baksida?
– En del som söker sådana uppdrag har psykiska problem. Är man gammal och sjuk orkar man inte med att någon kommer hem och vältrar över sina problem. I ett fall fick vi utfärda besöksförbud. Här måste professionella undersköterskor och vårdbiträden vara uppmärksamma och prata med den som får besök av frivilliga. Sedan blir det en chefsfråga.

Har du själv varit frivilligarbetare?
– Nej, därför att jag under min yrkeskarriär varit ensamstående mamma som idrottat, där finns hur mycket som helst att göra. Sedan är det ju så att man som anhörig gör jättestora insatser. Jag har lagt jättemycket tid på farmor och morfar och kompletterat det hemtjänsten gör. Vi har suttit och pratat, jag har lagat extra god mat. Det är sådant som man gör i relationer med andra. Inom vård- och omsorg kommer jag inte att arbeta frivilligt, jag har jobbat för mycket i den sektorn. Om jag ska jobba frivilligt får det vara i ett annat område.