Lars Calmfors
Professor Lars Calmfors

När facket och arbetsgivarna har tecknat löneavtal har de hittills haft industrin som norm. I år kördes industriavtalet över. Kommunals avtal hade högre lönenivå i procent, likaså Handels.
Men nu ifrågasätts industrin som norm.

– Om tjänstenäringen successivt blir allt större i förhållande till industrin är det knappast rimligt att industrin ska vara normen och att tjänstesektorn ska anpassa sig, sade Lars Calmfors på ett seminarium i Almedalen.
Han ansåg det farligt för facket att vara för framgångsrikt i avtalsrörelsen. Det finns en risk att företagen inom tjänstesektorn inte tycker att dagens lönesystem passar och väljer att ställa sig utanför. Lars Calmfors föreslog att tjänstesektorn skulle få större inflytande.

Kommunal har medlemmar, anställda av företag inom tjänstesektorn. Att den blir normsättare innebär inte någon garanti för höga löner, snarare tvärtom, sektorn kan i stället bli låglöneledande.
Almegas vd Jonas Milton har beklagat de höga lönenivåerna i årets avtalsrörelse och vill att de ska anpassas beroende på hur företagen går. Likaså att ingångslönerna sänks.

Lars Calmfors föreslår öppningsklausuler, det vill säga att man lokalt kan avvika från de centrala avtalen.
– Det är konstigt med ett system där man ska följa en norm och inte kan avvika, sade han.
I Tyskland finns redan sådana öppningsklausuler som har försämrat löne- och arbetsvillkor för de anställda.
            

 

 TJÄNSTEJOBB

Tjänstesektorn tillhandahåller tjänster av olika slag, från it- branschen, el, transport detaljhandel till tvätterier och vård. Kommunal förhandlar med Almega, arbetsgivarnas organisation för tjänsteföretag. Avtalen berör medlemmar som arbetar inom bland annat privatvård, städare, hushållsnära tjänster, fristående förskolor och stallpersonal.