Mellan november 2006 och maj 2007 har drygt 10 000 av Kommunals medlemmar över 55 år begärt utträde eller straffat ut sig ur a-kassan. Det betyder att så många som 8 procent av medlemmarna i åldern 55+ har valt att stå utan skydd från arbetslöshetsförsäkringen.

I åldersgrupperna upp till 35 år har 5 procent av medlemskåren lämnat a-kassan.
– 55+-arna känner sig nog trygga även om det är en förhastad känsla. Men jag är fruktansvärt oroad för ungdomarna, i deras fall är det lite hasard. De väljer sannolikt bort tryggheten av ekonomiska skäl. De har inte råd att köpa sig tryggheten, säger Krister Johansson, Kommunals a-kassechef.

Medlemmar mellan 35-55 år lämnar a-kassan i något mindre utsträckning, där stannar andelen av åldersgruppen som har gått ur på 3 procent:
– Många av dem har barn och försörjningsskydd. De känner inte att de har råd att ta chansen att stå utan om de blir arbetslösa, säger Krister Johansson.