Anders Borg passade vid en presskonferens i Almedalen på att som finansminister kommentera läget för statens finanser.
De offentliga finanserna utvecklas enligt honom starkare är förväntat i vårpropositionen.

Orosmomentet är löneökningarna som på grund av löneglidning, lön utöver avtal, bland privat anställda kan driva upp inflationen.
– Avtalen på den kommunala sidan var glädjande och väl motiverade. Men det krävs nu att andra förbund tar sitt ansvar och håller igen sina lönekrav, säger Anders Borg.
Trots det goda ekonomiska läget vill han förvarna om att utrymmet för reformer och skattesänkningar för 2008 är begränsat.
Det som ska prioriteras är åtgärder som ökar arbetsutbudet och minskar arbetslösheten.

I höstens budgetproposition kommer förslag om sänkta a–kasseavgifter, detta till följd av minskad arbetslöshet. Sänkningen kommer att variera mellan a–kassorna beroende på hur hög arbetslöshet de har.
Anders Borg förnekar att det skulle vara något problem för statskassan att cirka 200 000 har lämnat a–kassan till följd av de höjda avgifterna som beslutades förra året. Han förnekar också att sänkningen av avgiften skulle kunna vara ännu större om de 200 000 hade stannat kvar som medlemmar.
– Några sådana samband har inte haft någon större betydelse för våra beräkningar, säger han.
Han står fast vid att det andra steget i jobbskatteavdraget kommer nästa år.
– Vi lovade i valrörelsen att en LO–familj skulle få 1 000 kronor netto i skattesänkning. Med det andra steget kommer vi så nära det löftet vi kan komma, säger han.

| Foto: Tobias Holmqvist |