Anders Borg halvtimmeslånga tal hade som tema ”Frihet och samhörighet”. Den gemensamma nämnaren för detta är enligt Borg full sysselsättning.
– Arbete är det första trygghetsskyddet vid sidan av familjen. Därför är vårt mål att alla som vill och kan arbeta ska ha ett arbete, sa han.
– Det är så vi bygger välfärdsmodellen. Inte genom omfördelning via skatter och bidrag. Att försörja sig själv genom att arbeta ger individen frihet att styra över sitt eget liv.

Samtidigt menade han att den svenska välfärdsmodellen innebär att alla ska erbjudas en god barnomsorg, utbildning och hälsovård. Men detta kan bara bli möjligt om vi har full sysselsättning.
– Vi behöver återupprätta de kärnvärden som fanns i samhället på 50–, 60– och 70–talet om arbete åt alla.
Finansministern sa att det är viktigt att kvinnor som inte arbetar så mycket de önskar får chans att göra det.
– Därför har vi gjort det lättare att anställa och sänkt arbetsgivareavgifter istället för att försämra anställningstryggheten.

Borg vill också se en större satsning på entreprenörskapet. Det ger fler arbetstillfällen.
– Företagarna måste bli det här samhällets hjältar.
Att förverkliga målet om arbete åt alla innebär också samhörighet menade Borg.
– Arbetslinjen är grunden för ett samhälle som håller ihop.
Han betonade att utanförskapet måste brytas när det gäller att en och en halv miljon människor inte har ett arbete och att det bland dem finns en miljon människor som lever på bidrag från samhället.

Anders Borg framhöll att skolminister Jan Björklund har ett viktigt uppdrag i regeringen, att satsa på bättre kunskap i skolan.
– Goda kunskaper bland dem som finns på arbetsmarknaden är skälet till att vi inte har en låglönemarknad. Det är viktigt att det förblir så.
Som alla andra talare i Almedalen tog han även upp klimatfrågorna. Men ur en annorlunda infallsvinkel.
– Jag är optimist och ser att det idag i vår natur finns djur som tidigare var starkt utrotningshotade. Vi måste fortsätta på den vägen. Vi har en marknadsekonomi som har lyckats bryta sambandet mellan tillväxt och utsläpp. Vi måste fortsätta på den vägen utan att människor ska frukta för försämringar i deras levnadsstandard.
Han berömde företagen och konsumenterna för deras medvetenhet om miljön.

Anders Borg betonade även att jämställdhet är viktigt för människors frihet.
– Om vi tror på friheten kan vi inte ha ett samhälle som föreskriver att våra pojkar och flickor ska vara på ett visst sätt.

| Foto: Tobias Holmqvist |