Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg lyste av framtidstro. Representanter från Almega har åkt på rundresa bland kommun- och landstingspolitiker och möter ett växande intresse för privata entreprenörer inom den offentliga sektorn. Han tyckte ändå att de privata företagen är för få.
– Nu bedrivs endast tio procent av vård och omsorg av privata företag. Det vore välgörande om politikerna satte upp ett mål där 50 procent sköts av privata entreprenörer, sade han på seminariet.

Privat vård
Jörgen Lindell, Nutek, visade siffror på att vårdsektorn växer.

Det var nästan hopplöst att ta sig in i på restaurangen Frihet i Visby, där Almega hade seminarium under Almedalsveckan. Så bjöd Almega också på lunch. Det var så fullt att det fanns inga platser kvar att sitta på. Lunchen fick jag vara utan. Den hade redan försenat seminariet med en kvart.
Att vårdbranschen växer visade Jörgen Lindell från Nutek.
Privata vård- och omsorgsföretag sysselsätter numera 104 000. År 1993 fanns 41 000 anställda inom privata vård-och omsorgsföretag, nu är det 104 000, en ökning med nära 150 procent. Allra mest har privata sektorn ökat inom särskilda boenden. Och de stora företagen står för den största ökningen av sysselsatta, från 28 procent 1993 till 40 procent 2004.

Privat vård
Vårdföretagarnas nya ordförande Anne-Sophie Sjöberg och Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Behövs stora företag i vården? Det var rubriken på seminariet.
Ja, Ulf Lindberg tror på de stora företagen och att de kan växa på exportmarknaden, inte minst i Europa.
– Vi har en unik kompetens i Sverige, sade han och berättade om att i  Tyskland förväntas barnomsorgen växa, ytterligare en nisch att satsa på.
Det pågår en debatt i Sverige om att de stora vårdföretagen slår ut mindre företag och kooperativ. Något som han inte gav mycket för.
– Ingen resonerar så om bilmarknaden, att vi behöver fler och mindre bilföretag. Det finns en styrka i stora företag.

Jörgen Lindell trodde att det även kommer att växa fram ett system där vården även betalas via privata försäkringar.
Anne-Sophie Sjöberg, ny ordförande i arbetsgivarnas organisation Vårdföretagarna höll med.
– Medborgarna kan göra vad de vill med sina beskattade pengar, det är upp till var och en att köpa vissa saker, vare sig det rör sig om en resa eller välja att köpa vård.

| Foto: Tobias Holmqvist |