Ohälsan ska minskas, därför kommer snart ett förslag om företagshälsovårdens roll lovar socialförsäkringsministern, som också varit företagssköterska. Sjukskrivningsprocessen ska förenklas. Ambitionen är att fånga upp sjuka innan de blivit långtidssjuka.

Samtidigt ska fler förtidspensionärer tillbaka i jobb. Och i Almedalen förklarade socialförsäkringsministern hur hon tänkte sig det hela:
– För alla i förtidspension måste vi öppna den dörr som gått i baklås. För det behövs en mängd olika saker. Det kan vara en mängd olika typer av anställningar, att göra fler lättare anställningsbara och införa lönebidrag. Personerna måste också känna att de får mer pengar i plånboken när de arbetar. Vi kan inte blunda för ekonomiska incitament när det gäller detta, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Hon är kritisk till de resultat som försäkringskassan och arbetsförmedlingen presterar. Men vill inte göra som Norge där verksamheterna slagits ihop.
– Vi ska börja med att konkurrensutsätta vår egen verksamhet inom arbetsförmedling och försäkringskassa. Med andra aktörer ska vi hitta lösningar där vi ser att människor kommer ut i arbete.
Hon sneglar inte bara på Norge, utan också på Australien och Storbritannien.
– Vi måste hitta andra metoder för att agera tidigt för att kvinnor i offentlig sektor inte ska bli långtidssjukskrivna, det handlar om att hitta lösningar för dem att komma tillbaka. Låt oss se om det blir nya metoder i offentlig eller privat regi.