– Att träna på arbetstid är en rättighet. Arbetstagare som tränar utför ett bättre jobb, de blir effektivare och mår bättre. Därför tycker jag att rätten till en timmes träning i veckan på arbetstid ska vara lagstadgad, säger Lars Ohly.
Får han partiet med sig kommer en motion läggas i riksdagen.

Lars Ohly är också för att träning på jobbet ska vara obligatorisk.
– Jag har svårt att se att någon skulle säga nej. Det finns väldigt mycket att välja på. Alla behöver inte springa, man kan gå promenader på arbetstid. Men det är viktigt att det inte blir ett tvång.
Är det någon som absolut inte vill delta anser Lars Ohly att den kan arbeta som vanligt den timmen.
Träning på arbetstid är han övertygad om leder till lägre sjukfrånvaro eftersom de som tränar blir mindre utsatta för infektioner.
– Totalt sett kommer arbetstiden inte att minska om folk blir friskare.
Att kräva att alla arbetsgivare ska erbjuda gym är svårt. Ett alternativ kan enligt Lars Ohly vara att arbetsgivaren tecknar avtal med gym på orten eller organisationer som Frisks & Svettis för att de anställda ska få träningsmöjligheter.
Att alla anställda med fysiskt krävande jobb ska genomgå fystest på samma sätt som poliser och brandmän är han negativ till.
– Det är bättre att ifrågasätta tyngre jobb och se om de kan ersättas med annat.

Politikertrio
Motionerade på arbetstid. Lars Ohly (v), Göran Hägglund (kd) och Maria Larsson (kd) tog en joggingtur i morse.

Motion är en politisk fråga anser Lars Ohly. Men det anser inte Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund som också deltog i joggingloppet.
Det gör däremot äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) som också gärna vill uppmuntra arbetsgivare som erbjuder möjlighet till träning på jobbet genom att göra fler friskvårdsaktiviteter avdragsgilla.
– Friska arbetstagare får färre sjukdagar. I arbetsgivarens perspektiv har det ett värde. Men obligatorisk träning på arbetstid står inte på min agenda. Det är en fråga för arbetsmarknadens parter, vi ska inte gå in med lagstiftning.

| Foto: Tobias Holmqvist |