Det är drömmar som styr politiken, hävdade Peter Eriksson. De gröna handlar om en värld som inte förstör livet för sina barn. En annan grön dröm handlar om jämställdhet och demokrati, att allas röst ska vara lika mycket värd.
– Bakom de förändringar som nu genomförs finns det drömmar som aldrig redovisas. En gammal dröm i den välbeställda medelklassen är att återigen kunna ha tjänstefolk och hembiträden som lagar mar, tvättar och ser efter ungarna, sa Peter Eriksson och fick applåder av en publik som var mindre än tidigare kvällar.

Skattesubventioner till hushållsnära tjänster försvaras med att man ska ge jobb åt arbetslösa hävdade Peter Eriksson.
– Varför just hushållsnära tjänster, vore det inte bättre med kroppsnära tjänster? Jag tänker på massage och friskvård, fler borde ha råd med tjänster som hjälper människor att må bra och klara av ett hektiskt arbetsliv så att de inte får skador för livet.

I stället för subventioner till hushållsnära tjänster vill miljöpartiet att livet för småbarnsföräldrar underlättas.
– Vårt förslag är att ge småbarnsföräldrar möjlighet att sänka arbetstiden för att få livet att gå ihop. Finns redan rätt till 30 timmars arbetsvecka, men de flesta har inte råd. Vi vill ge fler möjligheten genom ett ekonomiskt stöd, det förslag som lagts är 2 500 kronor i månaden till föräldrar som vill gå ner i arbetstid, sa Peter Eriksson och fick nya applåder.

Som en röd tråd genom talet gick kritiken mot regeringen. Inte minst vad det gällde den ekonomiska politiken.
– I stället för om löften om skattesänkningar till lågavlönade blir det de rika som fick hela slanten. Skillnaden mellan fattiga och rika har ökat rekordsnabbt, det värsta är att fattiga får det ännu svårare. Utanförskapet som man skulle minska blev ännu värre. De som är utanför och har det svårt fick ingen utsträckt hand från Borg och Reinfeldt, snarare ett slag i ansiktet, hävdade Peter Eriksson.
Regeringen tar inte ansvar för ekonomin, ansåg han. Misshushållning kommer att leda till högre inflation och högre räntor.
– Vi från miljöpartiet har varnat för detta, det leder till färre investeringar, på sikt sämre ekonomi och färre jobb. Många kommer få att ha svårt att klara sina lån och räntor på huset.

Eftersom regeringen saknar miljö- och klimatpolitik enligt Peter Eriksson erbjöd han alliansen att överta miljöpartiets. Genomförs den skulle det innebära kraftigt minskade utsläpp av koldioxid, fördubblad järnvägskapacitet, storsatsning på kollektivtrafik, ekonomiska styrmedel som skatter och subventioner för att styra mot mer miljövändlig energi.
Till det kommer att Peter Eriksson vill öppna kraftnäten för mindre elproducenter. Han ville också ha klimatmärkning av importerade varor. Utifrån undersökningar som visar att de som är äldre än 50 inte tar lika stort ansvar för miljön som de yngre avslutade Peter Eriksson talet med att de inte ska ställa upp på smitarmentaliteten.
– De äldre behövs, ni ska gå före med en stark vilja att göra rätt.

| Foto: Tobias Holmqvist |