Avtalet gäller de som arbetar inom vård– och omsorgsföretag som exempelvis Attendo Care, Carema och Aleris men även små företag. Det gäller från första juli i år till 30 juni år 2010.
Ett engångsbelopp på 1 800 kronor kommer att utbetalas i september i år och 3 600 kronor i mars nästa år.

Från 1 april 2008 utgör utrymmet 1 400 och från den 1 juli 2009 är utrymmet 720 kronor. Dessutom tillkommer en kvinnopott på 400 kronor respektive 200 kronor per kvinna som tjänar under 20 000 kronor. Dessa löneökningar kommer att fördelas individuellt.

Lägstalönerna höjs. Från första juli 2009 gäller följande:  Den som fyllt 19 år ska ha lägst 15 300 kronor. De som har yrkesförberedande gymnasieutbildning och varit anställda i ett år ska ha lägst 17 000 kronor i månaden.

OB-ersättningarna höjs med 11 procent den 1 juli 2008.
Bestämmelser har införts om möjlighet att göra avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser om dygns respektive veckovila.
Då nationaldagen infaller en lördag eller söndag kompenseras de anställda genom en ledig dag.
Ersättning för en tredje månad vi föräldraledighet införs i avtalet.
Liza de Paulo Sandberg, Kommunals ombudsman är glad för att Kommunal har fått ett avtal som gör att de privatanställda får liknande löneutveckling som inom kommuner och landsting.
– Däremot är det svårt att få privata företag att gå med på individgarantier, det vill säga att alla är garanterade en viss summa pengar.

Ari Kirvesniemi
Ari Kirvesniemi, direktör på Vårdföretagarna.

Ari Kirvisniemi, förbundsdirektör för Vårdföretagarna säger att det är bra att det blev ett avtal utan konflikt.
– Med de förutsättningar som rått, med tanke på de tidigare träffade avtalen på arbetsmarknaden och den styrka som de fackliga organisationerna besitter, hade det inte blivit bättre om vi tagit konflikt, säger Ari Kirvisniemi som tycker att avtalet är väldigt kostsamt.
Han tycker att det är ett centralistiskt synsätt som facket tillämpar och avtalet kommer att slå hårt mot vissa företag, bland annat inom äldreomsorgen.
– Det vore olyckligt om det i värsta fall leder till att de måste dra ner på bemanningen.
Allt fördelas individuellt beroende på hur man bidrar till verksamhetens utveckling, enligt honom.
Vårdföretagarna ingår i arbetsgivarnas organisation Almega.