Om man vill ha ett jobb inom de branscher som idag skriker efter jobb, hur tar man sig dit?
– Svaret är att det går nästan inte, konstaterade Irene Wennemo, chef för LO:s näringspolitiska enhet när hon under Almedalsveckan presenterade en LO-rapport om möjligheterna för vuxna att gå en yrkesutbildning.

Rapporten visar att det finns ett glapp mellan efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft och utbildningar för att ge människor den yrkeskunskap det finns behov av.
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och skolminister Jan Björklund (fp) diskuterade lösningar och var överens om det mesta.
– Det behövs ett ökat inflytande av arbetsmarknadens parter i utbildningarna, sa Jan Björklund.
– Skolan ska ha ansvar för att det blir kvalitet i yrkesutbildningarna, men med större inflytande av parterna, Man måste skapa goda förutsättningar för vuxna att byta jobb, sa Wanja Lundby-Wedin.
Hur ska då utbildningarna se ut?
– Den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) bör utvecklas till en yrkeshögskola i Sverige. Det skulle innebära ett erkännande att många jobb i Sverige som inte kräver akademiska kunskaper ändå kräver kvalificerade kunskaper, och då behövs yrkeshögskolan, sa Jan Björklund.

Skolministern vill också
skapa ett yrkesspår inom KomVux, ”vi vill taxa in mer yrkesutbildning i vuxenutbildningen” och talade mycket om lärlingssystemet.
Vårdutbildningarna nämndes varken av Wanja Lundby-Wedin eller Jan Björklund.
De yrkesutbildningar som finns för vuxna är KY-utbildningar, KomVux samt arbetsmarknadsutbildningar.

| Foto: Tobias Holmqvist |