– Fackföreningsrörelsen har arbetat med mänskliga rättigheter i över hundra år, det är inget nytt för oss. Och fackföreningsrörelsen är en internationell rörelse, sa Eva Nordmark.

SKTF organiserar de flesta tjänstemän i kommuner och landsting som arbetar med upphandling, det är också ett skäl till att SKTF engagerar sig för etisk upphandling.
Redan idag kan kommuner och landsting ställa etiska krav i sin upphandling, om det görs på rätt sätt. Det handlar om att ILO:s kärnkonventioner och ländernas egen lagstiftning ska följas, när varor och tjänster upphandlas. Människor ska ha rimliga arbetsvillkor, kunna organisera sig fackligt, inte utsättas för trakasserier mm.
Men i framtiden kan det bli ett krav att ställa sådana villkor när myndigheter handlar varor och tjänster. Från EU finns nu rekommendationer om att man bör ställa sådana krav. Men kommuner och landsting måste också hitta sätt att kontrollera att kraven uppfylls.

Lennart Blank från upphandlingsenheten Westma i Västra Götalandsregionen berättade på samma seminarium om det arbete de tre stora landstingsregionerna nu genomför, för att ställa högre krav i upphandlingen av sjukvårdsartiklar och sjukvårdstextil.
I höst kommer Västra Götalandsregionen, Skåne och Stockholms läns landsting att fatta beslut om en gemensam uppförandekod. Där kommer man att slå fast en rad krav på tillverkare och leverantörer, som gäller både miljö och arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
– Vi står för 55 procent av alla upphandling i branschen, då kommer det att påverka utvecklingen, sa Lennart Blank, miljöansvarig på Westma.
Men det är bara första steget, förklarade han också.
– Sen gäller det att hitta former för att kontrollera att våra krav uppfylls. Vi kommer att få köpa tjänster från organisationer som kan kontrollera. Hittills har vi samarbetat med SwedWatch, det är ett exempel. Och så måste vi förklara för sjukvården att det kommer att kosta lite mer.