Är det farligt att vara ung eller +55? Det var temat för ett seminarium i Almedalen.
Det är inte farligt för alla, men för en del. Framför allt är det farligt att vara ung kvinna och tillhöra arbetarklassen. Farligt är det också att vara +55 och ha fallit bort från arbetsmarknaden.
Att vara beroende av socialbidrag betyder inte så mycket för hur man får det i framtiden, enligt LOs chefekonom Dan Andersson. Däremot betyder klass och kön mycket mer. Unga kvinnor har lägre inkomster än män och halkar efter lönemässigt.
Fattigdomen har föryngrats. Andelen fattiga har ökat från 7,3 procent till 14 procent för vuxna ungdomar.

Unga idag tillhör den stressande generationen. Hur man än pluggar, hur höga betyg man än skaffar sig måste man konkurrera. Jobben är för få och man får vänta länge på ett fast jobb. Utbildningssystemet ger inte automatiskt fast jobb utan återkommande vikariat. Det blir en konkurrens neråt till de lågavlönade och temporära jobben.
De temporära jobben mellan 16 och 24 år har ökat från 35 procent 1987 till närmare 60 procent år 2005.
– Allt detta gör de unga ännu mer beroende av sina föräldrar, medan de som har föräldrar med ekonomiska resurser får bättre möjligheter, berättade Dan Andersson.
Lägre ungdomslöner och svagare fackföreningar gynnar inte ungdomarna. I USA gick brottsligheten ner men inte på grund av hårdare tag från polisen utan därför att man höjde minimilönerna.
Han påpekade att förr fanns det i Sverige ett samarbete mellan socialdemokratin och upplysta liberaler. Det fanns en borgerlig mitt. Den finns inte längre.

– Det stora problemet är att nu är det en tom mitt, borgerligheten har gått åt höger och amerikaniserar det svenska samhället.
Jenny Lindblad, utredare på LO berörde situationen för dem över 55+. Förändringar i LAS, lagen om anställningsskydd, gör att de äldre inte längre är lika skyddade som tidigare. Deras utbildning räcker inte som den gjorde förr. Dessutom ökar anhörigvården och stjäl allt mer av deras tid.

Kajsa Borgnäs, ordförande för s-studenterna kritiserade utbildningssystemet. Hon sade att tidigare hade alla rätt till likvärdig utbildning men nu har vi fått en högskola som skapar en elitgrupp, lättrörlig medelklass som rör sig över hela världen medan andra har minskade förutsättningar att plugga vidare.

LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin var direkt blixtförbannad på att Alliansen för en politik som gör att de som ramlar ur utbildningssystemet inte en chans att senare gå vidare, allra minst med de de försämringar i vuxenutbildningen som Alliansen infört.
Dan Andersson tyckte dock att även socialdemokraterna måste tänka om i fråga om skolpolitiken.

| Foto: Tobias Holmqvist |