Resursteamet på sjukhuset har fungerat utmärkt. Det verkar alla vara överens om. I teamet ingår främst undersköterskor och sjuksköterskor med bred specialkompetens – redo att ”hyras ut” när sjukhusets olika avdelningar behöver hjälp.

Men när sjukhuset ska spara 210 miljoner under 2007 har ledningen beslutat att lägga ner resursteamet den sista augusti och därigenom dra in 10 miljoner kronor i år. De 57 undersköterskorna och 13 sjuksköterskorna blir inte av med jobben, men de ska placeras ut på de olika avdelningarna.

Personalen i resursteamet har haft ett lönepåslag på 2000 kronor i månaden som hopptillägg och för att de ska kunna byta pass med kort varsel. Personalens krav har varit att få behålla det påslaget. De har fått löfte att ha kvar det under 2007, därefter är det oklart hur det blir.
Konsekvensen av beslutet blir flera, menar Benny Jönsson, vice ordförande i Kommunals sektion 7 i Lund:
– Vikariaten kommer att fyllas upp av resurspersonalen vilket kommer att tränga undan dom som har vikariat idag. Det blir de yngre som försvinner, majoriteten på vikarielistorna är kring 20 år och risken är att de försvinner till andra branscher. Samtidigt försvinner möjligheten att snabbt få tag i kompetent personal via teamet.

Sjukhusets personalchef Kerstin Gadd tror att det kommer att handla om ett par hundra undersköterskor som trängs undan när resursteamarna ska ut i verksamheten:
– Det blir konsekvensen. De här ska placeras på lediga jobb vilket gör att vikarierna får sluta. Det handlar om att välja mellan olika dåliga förslag. Vi måste minska personalstyrkan för att kunna spara de pengar vi är tvungna att göra och nu har ledningen valt att göra så här, säger Kerstin Gadd.

Undersköterskan Marie Mogren är arbetsplatsombud i resursteamet och en av dem som nu tvingas söka en ny tjänst:
– Det är fruktansvärt hur de har behandlat oss. Nu blir det en huggsexa om vilka som får de bästa tjänsterna och de som har semester nu har inte en chans. Vi förstår inte hur de kan lägga ner något som har fungerat så bra. Följden kan bli att det händer olyckor och att patienter dör, säger Marie Mogren.

På barnhjärtavdelningen arbetar Kerstin Tilesch som avdelningsföreståndare. Det senaste halvåret har de använt personal från resursteamet i hög utsträckning:
– Vi hade inte klarat oss utan dem, vi har haft personal därifrån dygnet runt. På min avdelning behöver vi dem vid akuta kriser och jag är bekymrad över hur det kommer att bli nu.
Kommunals Benny Jönsson berättar att alla berörda fackförbund på sjukhuset har motsatt sig nedläggningen av resursteamet. De tycker att det är märkligt att man lägger ner något som en gång startats för att spara pengar och tid.

Kommunalarbetaren har sökt sjukhuschefen Bent Christensen, men han är på semester. Biträdande sjukhuschef Lars Kristensson vill inte svara i hans ställe.