Peter Smedberg har erbjudits ett nytt arbete inom fritidsverksamheten i kommunen.

– Jag ser det som en muta för att jag ska sluta strida för min sak. Men även om jag tar det nya jobbet kommer jag inte att ge mig. Jag ska kämpa för att komma tillbaka till Blåvingen, säger han.

Blåvingen är ett korttidsboende och elevhem. Under hösten fanns där stora konflikter mellan personalen och den dåvarande enhetschefen.
I januari omplacerades Peter samt det andra arbetsplatsombudet och ytterligare en i personalen. Peter fick senare ett varsel om avsked vilket senare togs tillbaka.

De två andra accepterade omplaceringen, men inte Peter. Han omplacerades till personalpoolen men har gått sjukskriven sedan i april.
– Jag fick inte ens chans att ge min version av det som hänt vid Blåvingen. Så här får det inte gå till. Jag har straffats för att jag som facklig företrädare har fört fram mina arbetskamraters klagomål till chefen. Därför är jag besviken på att Kommunal inte har slagit näven i bordet, säger Peter Smedberg.

Lennart Larsson i Kommunals sektion, säger att det aldrig har diskuterats att driva Peters fall som föreningsrättskränkning och trakasserier mot en facklig företrädare.
– Det som har hänt vid Blåvingen beror på en stor konflikt mellan personalen och dåvarande chefen. Kommunen löste den genom att omplacera några i personalen samt chefen. Jag har i första hand försökt att få en så bra lösning som möjligt för Peter, förklarar han.

Kenneth Nilsson, chef för kommunens handikappenhet, håller med om att omplaceringarna inte har skötts bra från kommunens sida. Men han är inte beredd att låta Peter få tillbaka sitt gamla jobb. Enligt honom fungerar verksamheten nu bra vid Blåvingen med ny chef som kan samarbete med personalen. Om Peter kommer tillbaka är det risk för att gamla sår rivs upp.

– Vi har ingen tvist med Kommunal om att Peter erbjuds nytt jobb. Att Peter omplacerades har inte något samband med att han var arbetsplatsombud. Jag förstår att han är upprörd, men jag hoppas att han nu kan gå vidare och tar det jobb han erbjudits. Peter är duktig i sitt jobb, säger Kenneth Nilsson.