– Om han hade rätt utbildning och kravprofil i övrigt så tror jag att han hade blivit kallad till intervju i alla fall, säger Sune Svensson, personalchef i Mellerud
Mellerud, med knappt 10 000 invånare och cirka 1 000 anställda, införde redan 2002 ett projekt där de sökande uppmanades att använda sig av en särskild ansöknings­blankett, där namnuppgifterna avidentifierades.

Det har inte fungerat jättebra, berättar Sune Svensson. Det har visat sig svårt att få alla sökande att nappa på modellen. Ungefär hälften söker fortfarande på traditionellt vis.
– Ska kommunen avidentifiera dem som inte har använt vår blankett, måste någon sitta och göra det. Det blir en ekonomisk fråga, säger han.
Samtidigt har fler anställda i dag ”konstiga namn” som Sune Svensson uttrycker det.
– Men jag kan inte hävda att det bara beror på det här med anonyma jobbansökningar. Den största vinsten är att frågan har kommit upp på dagordningen lokalt hos oss. Vår medvetenhet har ökat.

I samma ögonblick som Mellerud tvekade om de skulle fortsätta med sitt projekt kom en statlig utredning som lovprisade modellen, och nu pågår försök vid sju statliga myndigheter, som ska utvärderas 2008.
Kommunen har tills vidare beslutat att fortsätta med anonyma ansökningar.

Även i Göteborg, som också prövat modellen, har det varit svårt att få folk att använda de särskilda blanketterna, rapporterar IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) i en färsk utvärdering av Göte­borgsförsöket.